O nás

Spoločnosť ZKM Group, s.r.o. vznikla v roku 2004. Od svojho založenia ZKM Group,s.r.o. kontinuálne rastie, okrem Slovenska pôsobí aj v ďalších stredoeurópskych štátoch a taktiež v štátoch SNŠ. Našou primárnou orientáciou je import špičkových technológií a zariadení pre potreby priemyslu v strednej Európe s dodávkou „na kľúč“. Po úspešnom uvedení na trhy EU magneticko-impulzných zariadení na kontinuálne čistenie priemyselných zásobníkov sme rozšírili portfólio ponúkaných technológií o ďalšie systémy so zameraním na komplexný program riešenia toku sypkých materiálov, a to najmä čistenie priemyselných zásobníkov, potrubí, presypov, násypiek, výsypiek od nalepených alebo namrznutých sypkých materiálov ako aj riešenie problémov pri vykládke železničných vozňov (problémy kyprenia a drvenia zmrznutých substrátov) prepravujúcich sypké substráty.

V súčasnej dobe naša spoločnosť ako jediná v strednej a východnej Európe ponúka komplexné riešenia problémov toku materiálu pri doprave a skladovaní sypkých hmôt. Ponúkané zariadenia boli vyvinuté špičkovými vedcami, sú svojim spôsobom unikátne a často nemajú konkurenciu vo svojom odbore. Sú neustále zdokonaľované, vyrábajú sa na bázi najmodernejších prvkov.

Medzi našich perspektívnych klientov patria výrobné spoločnosti, ktoré pracujú so sypkými materiálmi, ako sú: uhlie, ruda, koks, uhoľný prach, sadza, múka, otruby, prísady, cement, farbivá, vápno, keramické suroviny, sadra, umelé hnojivá, sušené mlieko a mnohé iné...
 © Copyright 2012 www.zkmgroup.sk | Tvorba web stránok