sk pl hu
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE PRZEPŁYWU MATERIAŁÓW SYPKICH


Nasi partnerzy
mitek

 

O nas

Firma ZKM Group, s.r.o. /Sp. z o.o./ powstała w 2004 roku. Od chwili swojego powstania, ZKM Group, s.r.o. systematycznie zwiększa zakres swojej działalności, oprócz Słowacji działa także w krajach środkowoeuropejskich oraz na terenie Wspólnoty Niepodległych Państw. Koncentrujemy się głównie na imporcie najlepszych technologii i urządzeń dla potrzeb przemysłu na terenie Europy Środkowej z dostawą „pod klucz”. Po pomyślnym wprowadzeniu na rynki UE urządzeń magnetyczno-impulsowych do nieprzerwanego czyszczenia zasobników przemysłowych, rozszerzyliśmy ofertę rozwiązań technologicznych o kolejne systemy zorientowane na kompleksowy program do procesów związanych z przepływem materiałów sypkich, a zwłaszcza do czyszczenia zasobników przemysłowych, rurociągów, przesypów, koszy załadunkowych z przyklejonych lub zamarzniętych materiałów sypkich, jak również rozwiązywanie problemów przy wyładunku wagonów kolejowych (problemy spulchniania i kruszenia zamarzniętych substratów) transportujących substraty sypkie.

Obecnie nasza firma jako jedyna w Europie Środkowej oferuje kompleksowe rozwiązania problemów związanych z przepływem materiału przy transporcie i magazynowaniu mas sypkich. Oferowane urządzenia zostały opracowane przez najlepszych naukowców, są unikalne, niejednokrotnie nie mają konkurencji w swojej dziedzinie. Przez cały czas są udoskonalane, produkowane są na bazie najnowocześniejszych elementów.

Do naszych strategicznych klientów należą firmy produkcyjne, w których wykorzystuje się materiały sypkie, jak np.: węgiel, ruda, koks, pył węglowy, sadza, mąka, otręby, domieszki, cement, barwniki, wapno, surowce ceramiczne, gips, nawozy sztuczne, mleko suszone i wiele innych...